FAQs Complain Problems

पुर्वाधार विकास तथा वातारण व्यवस्थापन शाखा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
गिर्वाण बिक्रम खत्री
सेवा दिने कार्यालय: 
रामारोशन गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

डोर हाजिर फारम

वडाको सिफारिस

व्यक्तिगत निवेदन

VAT बिल

आवश्यक बिल भरपाई

कार्यसम्पन्न भएको सार्वजनिक सुनवाईको निर्णयको प्रतिलिपि

जन प्रतिनिधि